Zarząd Pomorskiego Towarzystwa Psychotronicznego zaprasza na Walne Zebranie Członków które odbędzie się 24.06.2019r. godz.17.00 drugi termin godz. 17.30 PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA Pomorskiego Towarzystwa Psychotronicznego   Otwarcie Walnego Zebrania. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania . Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Wnioskowej. Sprawozdania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, stwierdzające zdolność Walnego Zebrania do podejmowania uchwał. Przyjęcie porządku obrad. Przedstawienie sprawozdania finansowego PTP […]

Czytaj dalej... →