02.07, 20.08, 17.09 2016 – Kurs: Zbieranie i Przetwarzanie Ziół