Studium Medycyny Naturalnej

Informacje o SMN


Studium Medycyny Naturalnej działa w ramach ośrodka szkoleniowego „Ostium”, które jest prowadzone przez Pomorskie Towarzystwo Psychotroniczne.

„Ostium” jest placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do ewidencji działalności oświatowej prowadzonej przez Kuratora Oświaty. Wykładowcy w SMN są osobami wykształconymi w kierunku, jaki Państwu prezentują lub są twórcami metody (wydane książki, programy w telewizji).

Ponadto przedstawili w „Ostium” wymagane przez dyrektora „Ostium” i Radę Programową dyplomy.
Opłata: 350 ZŁ /zjazd

Kolejny zjazd: 27-28 stycznia 2018.
Nabór trwa

Plan SMN 2017-18


Pobierz program SMN 2017-18 (PDF)

Nauka w SMN


Nauka w Studium Medycyny Naturalnej daje niepowtarzalną szansę zdobycia wiedzy przydatnej w codziennym życiu , ale także umożliwia zdobycie nowych umiejętności zawodowych osobom pracujących w profilaktyce zdrowia lub chcących zdobyć nowy zawód.

Nauka w Studium to kształtowanie zdrowych sposobów życia człowieka świadomego swoich potrzeb, ograniczeń i wartości. Program Studium zawiera wiedzę z zakresu psychologii i psychoterapii, zdrowego odżywiania, medycyny niekonwencjonalnej dziedzin psychotronicznych jak radiestezja, a także podstaw Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, która jest medycyną holistyczną. TMC istnieje parę tysięcy lat i nie musi udowadniać swoich praw do leczenia. Opiera się ona na uważnej obserwacji natury oraz przepływów różnego rodzaju energii, cyklów przemijania i powstawania wzajemnych oddziaływań pomiędzy człowiekiem, ziemią i niebem.

Zdrowie jest zbyt ważną rzeczą, żeby powierzyć je wyłącznie lekarzowi. Zadbajmy o nie sami stosując profilaktykę, jaką może być Tradycyjna Medycyna Chińska.

Ośrodek Szkoleniowy Ostium działa w oparciu o wpis do ewidencji prowadzonej przez Kuratora Oświaty w Szczecinie po numerem : KO-I-4013/247/94 z dnia 03.11.1994 jako Placówka Kształcenia Ustawicznego umożliwiająca poszerzenie wiedzy ogólnej, zdobywanie kwalifikacji zawodowych oraz kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień psychotronicznych oraz profilaktyki zdrowia. Ośrodek spełnia warunki określone w statucie oraz przepisami ustawy o systemie oświaty, oraz wydaje zaświadczenia o ukończeniu kursu, studium, których treść jest oparta na rozporządzeniu MEN i MP i PS opublikowanego w Dz. U. Nr 103 z 1993 roku. Kadra prowadząca zajęcia posiada właściwe przygotowanie merytoryczne, stosowne do kierunku prowadzonych zajęć.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt.

Wykaz przedmiotów i prowadzących w programie SMN


Kliknij na nazwę przedmiotu aby zobaczyć szczegóły.

Diagnostyka Wschodnia
Prowadzi: Elżbieta Mettananda-Chojnowska

Program
 • TAO jako siły Yin Yang
 • Zegar narządów
 • 4 fundamenty zdrowia
 • patogenne wpływy środowiska (wiatr, zimno, gorąco, suchość, wilgoć)
 • Prawo Pięciu Przemian – cykle: odżywczy, kontrolny, raniący, wyczerpujący
 • Funkcja Potrójnego Ogrzewacza
 • Ba Gang, czyli 8 zasad diagnozy
 • Związki bliźniacze

Element Drewna, Wątroba – Pęcherzyk żółciowy

 • ogólna charakterystyka
 • aspekty psychologiczne
 • stany chorobowe wątroby i pęcherzyka żółciowego

Element Ognia, Serce – Jelito cienkie, Osierdzie, Potrójny Ogrzewacz

 • ogólna charakterystyka
 • aspekty psychologiczne
 • stany chorobowe serca i jelita cienkiego

Element Ziemi, Trzustka –Śledziona, Żołądek

 • ogólna charakterystyka
 • aspekty psychologiczne
 • stany chorobowe Śledziony i żołądka

Element Metalu, Płuca i Jelito Grube

 • ogólna charakterystyka
 • aspekty psychologiczne
 • stany chorobowe płuc i jelita grubego

Element Wody, Nerka – Pęcherz Moczowy

 • ogólna charakterystyka
 • aspekty psychologiczne
 • stany chorobowe Nerki i Pęcherza

Diagnoza z języka.


Akupresura

Prowadzi: Elżbieta Mettananda-Chojnowska

Program akupresury
 • Obieg energii w organizmie
 • Właściwości bioelektryczne punktów akupunktury
 • Ochrona organizmu przez 6 warstw Liu Jing
 • Metody lokalizacji punktów
 • Rola poszczególnych meridianów i objawy patologiczne Omówienie poszczególnych meridianów: płuc, jelita grubego, osierdzia, potrójnego ogrzewacza, serca, jelita cienkiego, śledziony, wątroby, żołądka, pęcherzyka żółciowego, nerki, pęcherza moczowego.
 • Punkty zgodności tylniej i przedniej (Shu i Mu)
 • Punkty Luo, źródłowe, kluczowe ( Xi), uspakajające, kardynalne, mistrzowskie.
 • Punkty Dolnego Morza, Su Antyczne.
 • Punkty spotkań.
 • Kanały cudowne:
  Ren Mai ,Du Mai, Chong Mai, Dai Mai,
  Yang Qiao Mai I Yin Qiao Mai oraz Yang Wei Mai I Yin Wei Mai.
 • Wybrane zestawy punktów w różnych schorzeniach.
 • Czakry i ich związek z akupunkturą.

Ziołolecznictwo
Prowadzi: Elżbieta Mettananda-Chojnowska

Kategorie klasyfikacji ziół:
 • temperatura
 • smaki
 • działanie
 • wpływ na narządy
 • zasady łączenia ziół
 • zastosowanie smaku a kierunek ruchu Pięciu Przemian
 • przeciwwskazania dla użycia smaków
 • terapeutyczne kombinacje smaków
 • omówienie działań terapeutycznych ziół trawiennych i przyprawowych
Homeopatia
Prowadzi: Grażyna Gunia

Plan wykładów z zakresu homeopatii

Co to jest homeopatia?
Twórca homeopatii Samuel Hanneman
Podział homeopatii:

 • h.klasyczna
 • h.kliniczna

Wielcy nauczyciele:

 • Jouanny
 • Boericke
 • Kent
 • Wright

Współcześni wielcy homeopacii:

 • Sankaran
 • Vithoulkas
 • Geukens
 • Scholten

Literatura homeopatyczna

 • naukowa
 • popularna

Ośrodki szkolące w dziedzinie homeopatii
Zastosowanie homeopatii:

 • przypadki nagłe
 • przypadki przewlekłe

Wywiad homeopatyczny
Typy homeopatyczne
Reguły doboru leku
Obserwacja działania leku
Podział leków homeopatycznych: „duże” i „małe”
Chrakterystyka niektórych leków
Apteczka homeopatyczna


Anatomia i fizjologia
Prowadzi: M. Łuczak

Podstawowa wiedza z następujących dziedzin:
 • Osteologia – czaszka, kręgosłup, miednica, obręcze kończyn, kości długie.
 • Układ mięśniowy.
 • Układ naczyniowy.
 • Układ pokarmowy.
 • Układ oddechowy.
 • Układ moczowy.
 • Układ rozrodczy.
 • Gruczoły dokrewne.
 • Układ nerwowy ośrodkowy i obwodowy.
 • Układ współczulny i przywspółczulny.
 • Narządy zmysłów.

Aromaterapia

Prowadzi: Daria Moszczyńska-Nawrocka

Teoria:
 • Specyfika zmysłu węchu oraz fizjologia zapachu.
 • Geneza i historia aromaterapii, aromaterapia współcześnie.
 • Specyfika i definicja aromaterapii.
 • Wskazanie dostępnej literatury, stron internetowych i ośrodków kształcenia z dziedziny aromaterapii.
 • BHP w aromaterapii.
 • Sposoby stosowania olejków eterycznych – omówienie metod i możliwości stosowania.
 • Rodzaje i działanie olejków eterycznych wraz z próbkami zapachów.
 • Podstawowe zasady tworzenia kompozycji zapachowych z olejków eterycznych.
Ćwiczenia praktyczne:
 • Filozofia zapachu, komponowanie zapachów i bukietów zapachowych stosownie do okazji i potrzeby.
 • Łączenie olejków eterycznych w praktyce – prezentacje zapachowe różnych kompozycji. Jak tworzyć zapach.
 • Sprzątanie z olejkami – przykłady, wykonanie.
 • Kosmetyka i pielęgnacja z olejkami – przykłady, ćwiczenia, wykonanie.
 • Zdrowie z olejkami – mieszanki na wybrane dolegliwości – przepisy, przykłady.
 • Komponowanie mieszanek typowych dla pory roku i okazjonalnych.
 • Omówienie zapachów przewodnich i mieszanek dla każdego uczestnika (jeśli czas pozwoli).

Radiestezja Terapeutyczna
Prowadzi: Elżbieta Mettananda-Chojnowska

Program
 • Wiadomości ogółne dotyczące geotroniki. biotroniki,filotroniki.
 • Rodzaje badań radiestezyjnych.
 • Instrumenty radiestezyjne i zastosowanie w praktyce.
 • Wpływ kolorów na organy ludzkie.
 • Polaryzacja człowieka – diagnostyka zdrowotna.
 • Strefy geopatyczne i ich wpływ na zdrowie.
 • Zasady diagnostyki radiestezyjnej.
 • Ekspertyza radiestezyjna.
 • Dobór pożywienia i leków metodą radiestezyjną.
Polecane lektury
 • „ABC radiestezji” – L. Matela
 • „W kręgu radiestezji” – H. Labradorski

Harmonizacja kwantowa – metoda dwupunktu
Prowadzi: Paweł Łyszczyk

Dzień 1 – Harmonizacja Kwantowa
Harmonizacja Kwantowa jest i może być metodą stosowaną samodzielnie, stanowi jednak również
niezbędną bazę do praktykowania Metody Dwupunktu Matrycowego M3P.

Program zajęć:

 • punkt świadomości
 • technika uwolnienia od myśli i synchronizacji półkul
 • technika skupienia świadomości na myśli przestrzennej
 • zastosowanie muzyki synchronizacyjnej
 • zastosowanie dźwięków theta
 • ćwiczenia w skupianiu świadomości
 • Medytacja „Galaktyczny Lot” – poszerzenie świadomości
 • taniec Ajai Alai (opcja)
 • medytacja z naturą w stanie Czystej Świadomości
 • optymalna harmonizacja
 • harmonizacja dla siebie i innych
 • rola intencji w procesie kwantowym
 • harmonizacja z intencją
 • technika pracy w grupie
 • stosowanie dla siebie, dla innych, na odległość
 • stosowanie dla zdrowia, stanów emocjonalnych, sytuacji życiowych, emocji, przekonań
 • harmonizacja w przyszłość (programowanie, prysznic HK)
 • bezpieczeństwo i etyka

Dzień 2 – Metoda Dwupunktu Matrycowego M3P
O ile ww. metoda Harmonizacji Kwantowej może być stosowana samodzielnie, o tyle w metodzie
Dwupunktu w systemie M3P istotne jest, aby zajęcia z metody tej poprzedzone zostały szkoleniem
z zakresu Harmonizacji Kwantowej (opis powyżej).

Program zajęć Poziomu 1 (podstawowego):

 • różowa sfera ochronna
 • potoki wstępujące i zstępujące jako podstawa istnienia oraz łączności z polem Ziemi i Wszechświata
 • stan czystej świadomości (uwolnienie od myśli)
 • pole serca jako łącznik z polami energoinformacyjnymi
 • rola intencji w procesie kwantowym
 • technika triangulacji, wykonanie M3P
 • technika akceptacji zmian
 • technika transformacji rzeczywistości (zmiana stanu obecnego na stan wyboru)
 • technika porównania potencjałów (moduł własny)
 • pytania otwarte w procesie M3P
 • technika pracy z polami morficznymi (odłączanie pól hamujących, przyłączanie pól wspierających)
 • uwolnienie od emocji, blokad, programów, przekonań (releasing)
 • technika pracy na linii czasu (usuwanie blokad z przeszłości)
 • technika „podróż w przyszłość”
 • stosowanie dla siebie, dla innych, na odległość
 • bezpieczeństwo i etyka

BSM
Prowadzi: Elżbieta Majka

Pełna nazwa metody BSM to Samoleczenie Bioemanacyjnym Sprzężeniem z Mózgiem.
Zabiegi polegają na przykładaniu do głowy dłoni w odpowiedniej pozycji nad ośrodkami kory mózgowej, które zawiadują chorymi częściami ciała.
Żywa tkanka komórkowa dłoni pobudza te ośrodki i następuje proces samoleczenia.Organizm w naturalny sposób dąży do równowagi, która została zachwiana przez choroby i warunki zewnętrzne.

Jest to metoda dostępna dla każdego, a do jej stosowania nie potrzeba żadnych specjalnych właściwości czy nadwyżek energetycznych.
Nie wykorzystuje się tu też siły woli ani sugesti. Czynnikiem wywołującym reakcje lecznicze jest promieniowanie żywej tkanki komórkowej.

Metodę BSM można stosować również dla innych osób i zwierząt.


Dietetyka wg 5ciu Przemian
Prowadzi: Elżbieta Mettananda

Program

Wprowadzenie:

 • uwzględnianie zewnętrznych i wewnętrznych czynników w doborze diety (strefa klimatyczna, pora roku, aktualne warunki pogodowe, konstytucja pacjenta, aktualny stan zdrowia pacjenta),
 • wpływ pożywienia na samopoczucie fizyczne i stan emocjonalny człowieka.

Dobowy cykl obiegu energii „zegar narządów”:

 • maxima i minima energetyczne narządów,
 • prawidłowy rytm posiłków, optymalny tryb życia.<

Cykl odżywczy i cykl kontrolny w teorii Pięciu Elementów
Omówienie Pięciu Elementów:

 • klasyfikacja smaków według przynależności do Pięciu Elementów,
 • klasyfikacja pokarmów według natury termicznej i właściwoœci energetycznych,
 • zupy mocy.

Zalecenia dietetyczne w najczęstszych dolegliwościach:
przeziębienie, grypa, alergie, zaburzenia trawienia, dolegliwości kobiece, bezsenność, zaparcia, osteoporoza, nadciśnienie, nadwaga, zanieczyszczenie organizmu, choroby dziecięce.


Świecowanie i konchowanie uszu
Prowadzi: Danuta Zawiszewska

Konchowanie i świecowanie uszu to terapia, która polega na ogrzewaniu ucha specjalną świecą, co pomoże złagodzić wiele dolegliwości. Ponieważ zabieg dotyczy bardzo delikatnego organu, powinien go wykonywać doświadczony terapeuta.

Świecowanie uszu:
 • oczyszczanie uszu z nadmiaru woskowiny,
 • reguluje ciśnienie zatok i błony bębenkowej,
 • likwiduje podrażnienia, nieżyt nosa,
 • uśmierza migrenowe bóle głowy,
 • łagodzi drażliwość i stres,
 • lokalnie aktywuje procesy limfatyczne.
Konchowanie

podobnie jak świecowanie uszu działa na poziomie fizycznym oraz bardzo silnie działa na poziomie energetycznym poprzez wzmocnienie i oczyszczanie aury oraz aktywizacje czakr:

 • detoksyzacja zatok,
 • uaktywnienie przepływu limfy,
 • harmonizowanie systemu nerwowego,
 • poprawa zmysłów słyszenia i widzenia, oraz smaku i zapachu,
 • wzmocnienie odbioru kolorów,
 • stabilizacja emocjonalna,
 • usprawnienie funkcji umysłowych.
Zakres warsztatów obejmuje:
 • Historia świecowania i konchowania uszu
 • Budowa świec i konch
 • Działania terapeutyczne i efekty zabiegów na poziomach energetycznym i fizycznym
 • Wskazania i przeciwwskazania do stosowania świec i konch
 • Energetyka człowieka, wpływ na aurę i czakry
 • Etyka bioenergoterapeuty, zasady BHP podczas zabiegu
 • Przebieg zabiegu świecowania i konchowania
 • Ćwiczenia praktyczne

Refleksoterapia twarzy i dłoni
Prowadzi: Iwona Ślusarek

Refleksoterapia wspomaga mechanizmy regulacji i regeneracji, a w efekcie samozdrowienie organizmu. Wspiera układ immunologiczny i inne mechanizmy obronne organizmu pomagające w terapii wielu schorzeń.

Stosując metody refleksologiczne można oczekiwać efektów i poprawy w przypadku:

 • stresu, niemożności zrelaksowania i satysfakcjonującego odpoczynku, złego samopoczucia, bezsenności;
 • braku koncentracji, problemów z pamięcią i nauką;
 • bólów głowy, migren, bólów wędrujących;
 • paraliżów twarzy, opadania kącika ust, bruksizmu, szczękościsku;
 • zapaleń nerwów, nerwobóli;
 • problemów hormonalnych;
 • nadwagi lub otyłości;
 • opuchlizn, obrzęków;
 • problemów immunologicznych.

Stymulując punkty i obszary na stopach, dłoniach, twarzy i głowie, które poprzez centralny układ nerwowy i tzw. kanały energetyczne oddziaływają na korespondujące narządy naszego ciała, wpływamy na ich stan i funkcjonowanie. Także własną pracą, dzięki znajomości odpowiednich układów punktów i obszarów, jesteśmy wstanie wspomóc nasze zdrowie i wygląd.

Zabiegi akupresury twarzy przynoszą również doskonale efekty kosmetyczne.
Efekty terapeutyczne porównuje się do bezoperacyjnego liftingu. Na bazie terapii akupresurowej stworzono zabieg kosmetyczny „cosmofacial”. Twarz po serii zabiegów staje się wyraźnie odmłodzona, cera rozjaśniona bez opuchlizn i „worków”. Wygładzają się istniejące już zmarszczki i opóźnia proces powstawania nowych. Poprawia się napięcie skóry i mięśni twarzy, wzmaga przepływ krwi i limfy. Sami możemy zniwelować pojawiające się przedwcześnie objawy starzenia.

Program

obejmuje metody automasażu i stymulacji punktów na twarzy i dłoniach. Ich systematyczne stosowanie będzie wspomagało regenerację organizmu i przynosiło ulgę w najczęstszych dolegliwościach:

 • narządów zmysłów
 • bólach różnego pochodzenia i umiejscowienia
 • wynikających z ograniczeń ruchowych
 • dolegliwościach kobiecych
 • infekcjach

Dowiemy się co można zrobić dla zachowania młodego wyglądu, nauczymy się pracować nad stanem skóry, polepszeniem jej wyglądu, zmniejszeniem zmarszczek i szpecących bruzd.


Refleksologia stóp
Prowadzi: Iwona Ślusarek

Budowa stopy:

 • układ kostny,
 • układ stawowy i więzadła
 • sklepienie stopy
 • układ mięśniowy

Układy meridianów na stopie :

 • meridiany początkowe i końcowe ich gałęzie wewnętrzne i zewnętrzne na stopie

Mapa refleksologiczna stopy.
Ważne akupunkty na stopie.
Podstawowe techniki masażu stóp.
Masaż w parach
Automasaż.
Materiały dala uczestników:

 • mapa refleksologiczna stopy,
 • mapa meridianów na stopie
 • schemat masażu stóp.

Terapia dźwiękiem – Misy i Gongi Tybetańskie
Prowadzi: Zofia Komołowska

 • Rys historyczny i powstanie INSTYTUTU Masażu i Terapii Dżwiękiem
 • Rodzaje mis i gongów tybetańskich
 • Wpływ dzwięku mis i gongów na organizm człowieka
 • Wskazania i przciw wskazania do terapii
 • Techniki pracy z misami i gongiem
 • Medytacja z dzwiękiem mis i gongów
 • Przebieg zabiegu i BHP pracy.

Istnieje możliwość uczestniczenia w dowolnych blokach przedmiotu, bez udziału w całym studium.
Zakres tematyczny wykładanych przedmiotów do wglądu w sekretariacie SMN przy ul. Doktora Judyma 1 w Szczecinie.
Informacje: tel. 504 239 010 oraz 91 454 15 12 lub bezpośrednio w biurze przy ul. Doktora Judyma 1: wtorki, czwartki i piątki w godz. 15-19.

Powrót do strony Kursy i warsztaty