Od 12.07.15 – Kurs: Zbieranie i Przetwarzanie Ziół