10.05.16 Radiestazja – dawna sztuka zdrowego i racjonalnego projektowania