Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Pomorskiego Towarzystwa Psychotronicznego