19.06, 18.07, 21.08 – Uczymy się rozpoznawać zioła