30.09.22 – Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków