28.09.23 – Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków