Nota Prawna

Strona internetowa, serwis internetowy – oficjalna strona internetowa Pomorskiego Towarzystwa Psychotronicznego w domenie psychotronika.info
PTP – Pomorskie Towarzystwo Psychotroniczne

Korzystanie z serwisu


1. Treści zamieszczone na stronie internetowej PTP mają charakter informacyjny lub/i reklamowy i nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji. PTP nie ponosi odpowiedzialności za treści artykułów, wywiadów i innych publikacji.

2. Informacja handlowa zamieszczona w serwisie internetowym nie stanowi w myśl prawa handlowego oferty świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów.

3. PTP zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronie internetowej w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników.

4. Osoby publikujące komentarze na stronie internetowej potwierdzają, że przesłany materiał nie zawiera treści niezgodnych z prawem, są właścicielem materiału lub mają nieograniczone prawo przekazania nam takiego materiału. PTP nabywa nieodpłatne prawo wykorzystania, używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń terytorialnych bądź czasowych.

5. PTP może w każdym czasie i według własnego uznania usunąć wszelkie treści przekazane przez użytkowników.

Prawo autorskie


Treść strony internetowej PTP chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana do celów innych niż prywatne, chyba, że PTP wyrazi na to pisemną zgodę. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

Wyłączenie odpowiedzialności


1. Informacje zawarte w serwisie internetowym PTP zostały zebrane w dobrej wierze, mogą jednak zawierać błędy lub nieścisłości. PTP nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji. Pewne informacje zawarte w serwisie PTP mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione.

2. PTP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie powstałe w wyniku dostępu do serwisu, oraz poniesione na skutek wykorzystania informacji i danych w nim zawartych.

3. Strona internetowa PTP może zawierać linki do stron osób trzecich. PTP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na stronach osób trzecich, a przekierowanie do strony nie będącej własnością PTP nie oznacza, że PTP rekomenduje stronę lub zamieszczone na niej produkty czy usługi. Użytkownik korzystając z linków do stron osób trzecich czyni to na własną odpowiedzialność.